Weense Wals

Weense Wals


Ritme : 60 maten per minuut 


Maat : driekwartsmaat 

 

Wie “Weense wals” hoort, denkt ongetwijfeld aan de familie Strauss, die deze muziek in de beginfase helemaal domineerde ! 


De dans ontstond in de 18de eeuw uit de Oostenrijkse volksdans “Landler”, maar is eigenlijk van Duitse afkomst. 


Kenmerkend voor de Weens wals is het beklemtonen van de eerste tel en niet de 4de tel. 

De typische figuren zijn de rechtse en de linkse draai. 


Daarnaast is er ook nog de rechts- en linksdraaiende spin ( Fleckerl) op de plaats als kenmerkende figuur. 


De Weense wals is een zeer snelle dans met 60 maten per minuut, in tegenstelling tot de langzamere Engelse wals met slechts 29 tot 30 maten per minuut.